verhoogt contrast

uit

aan

zoom

reset

SWOM Event

Krapte op de arbeidsmarkt: zo lossen we het op!

24 november 2022

Donderdag 24 november vond het SWOM Event over krapte op de arbeidsmarkt bij Pulchri Studio in Den Haag plaats. Het was een geslaagd event met een mooie samenkomst van verschillende organisaties. Veel dank aan alle aanwezige van het event en betrokkenen die dit event mogelijk hebben gemaakt. Benieuwd naar het programma en de sprekers? Lees hieronder een korte terugblik van het event.

We lezen het overal in de media: er is een tekort aan personeel. Terwijl er een grote groep aan mensen staat te popelen om aan de slag te gaan met werk. SWOM ziet kansen wanneer we gaan voor een inclusieve arbeidsmarkt. De ontwikkelingen in de maatschappij vragen om aanpassingen. Zo heeft de pandemie het werkende leven voor veel mensen enorm veranderd. Plotseling ervaren meer mensen hoe het is om kwetsbaar te zijn en ervaren veel werknemers mentale gezondheidsklachten op werk. Tegelijkertijd bieden nieuwe hybride werkvormen ook kansen voor veel mensen. Dit event stond in het teken van het delen van ervaringen, kennis en verbinding maken.

SWOM streeft naar een inclusieve arbeidsmarkt voor iedereen. - Bart de Bart, oprichter SWOM

Het programma begon met een interview tussen Rick Brink en Bart de Bart. Waarin Bart uitleg gaf over de aanleiding van het event en waarom het zo belangrijk is om aandacht te besteden aan dit thema. “Sinds de pandemie heeft ineens iedereen ervaren hoe het is om kwetsbaar te zijn en we hebben allemaal thuis wel eens tussen de duplo blokken en strijkplanken gezeten.' Het was geen makkelijke tijd en veel werknemers ervaren mentale gezondheidsklachten. Daar moeten we met elkaar wat aan doen. Laten we ook kijken naar de kansen van hybride werken en het menselijke aspect niet uit het oog verliezen.

Brede samenwerking en aanpak belangrijk volgens het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Hanneke van den Bout, directie veilig en gezond werken bij het Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid vertelde over het belang van een brede samenwerking en aanpak op diverse manieren. Het Ministerie werkt daarom samen met partijen zoals de SER en TNO. Hanneke gaf daarna het woord aan de Minister van Gennip die speciaal voor het event een videoboodschap heeft ingesproken over het belang van inclusief werkgeverschap en een goede inrichting van hybride werken. Ze benoemde de uitdagingen, maar ook de kansen die hybride werken biedt voor mensen met een beperking.

Als we het hebben over gelijkwaardige kansen dan geldt dat echt voor iedereen. - Karien van Gennip, Minister Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De wensen voor de toekomst op de werkvloer

Carlijn Brouwer, onderzoeker bij TNO, presenteerde tijdens het event de recente onderzoeksresultaten van een onderzoek naar hybride werken. De meerderheid van de respondenten uit het onderzoek gaf aan de wens te hebben om deels thuis en deels op kantoor te willen blijven werken in de toekomst. Dat heeft gevolgen voor het werk, want op locatie komen we vooral voor de verbinding en samenwerking. Terwijl het thuiswerken voor veel respondenten uit het onderzoek bijdraagt aan herstel, autonomie, werk-privé balans, concentratie en productiviteit ervaren. Hoe vinden we de juiste balans? En wat kunnen leidinggevende doen?

Geef vertrouwen en autonomie. Leg niet te veel regels op en betrek medewerkers bij besluitvorming. - Carlijn Brouwer, TNO

Iedereen heeft een eigen verhaal

Tijdens de paneldiscussie gingen vier panelleden met elkaar het gesprek aan over verschillende stellingen met betrekking tot de krapte op de arbeidsmarkt, inclusie en hybride werken. Een paneldiscussie met een focus op verschillende zienswijze en hoe we juist elkaar kunnen versterken. De volgende panelleden hebben deelgenomen aan de paneldiscussie:

  • Ashna Ramayan, Young Professional bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid
  • Fay Keeris, Privacy Officer bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid
  • Patricia Ladan, Rayonmanager Haaglanden - UWV
  • Titia Feldmann, Bestuur en Raad van toezicht van MIND

Er is veel meer mogelijk dan we denken, laten we ons daaraan vasthouden en met elkaar het gesprek aangaan – Patricia Ladan, UWV

Niet alleen praten, maar ook doen!

Inclusief werkgeverschap is niet alleen denken, maar ook doen! Na het plenaire programma was er de mogelijkheid om een workshop te volgen over het thema onbewuste vooroordelen, inclusieve arbeidsmarktcommunicatie of draagvlak creëren. Een focus op inclusie is belangrijk en tijdens een workshop kun je hier meer kennis over opdoen en ook vooral ervaringen uitwisselen.

Creëer draagvlak door door het gesprek aan te gaan met je team en de kandidaat.

In de workshop onbewuste vooroordelen werd het onderzoek van Movisie besproken. Dit onderzoek is inmiddels afgerond. Bekijk de publicaties hier: Vooroordelen verminderen over mensen met een lichamelijke beperking, Wat werkt bij het verminderen van discriminatie?, Hoe ga je vooroordelen over mensen met een psychische kwetsbaarheid tegen

Na het event: wat nemen we mee?

De bevindingen en resultaten die we hebben opgehaald tijdens het event worden meegenomen in het rapport met aanbevelingen aan het Ministerie. Ook hopen we dat alle deelnemers na het event iets meenemen in de praktijk wat bijdraagt aan een inclusieve arbeidsmarkt. Elke kleine stap kan een groot verschil maken voor iemand. Ook het SWOM Team blijft zich inzetten en voor je klaarstaan. Heb jij vragen of wil je sparren met iemand van SWOM? Neem contact met ons op.

Draw up maakte een ludieke tekening tijdens het event!
Download PDF

Altijd makkelijk bereikbaar

Vragen, toevoegingen of wil je even sparren? We staan voor je klaar.